Về Godo Ceramics

Về Godo Ceramics

社長挨拶

Giám đốc Satoru Hirasawa
Giám đốc Satoru Hirasawa

Công ty cổ phần Godo Ceramics được thành lập vào năm 1947, với vai trò là nhà sản xuất vật liệu chịu lửa dưới mái nhà của một nhà sản xuất lò điện, đã phát triển được năng lực kỹ thuật độc lập nhờ vào các cải tiến kỹ thuật bền bỉ và liên kết kỹ thuật chặt chẽ với các công ty thành viên.

Chúng tôi nhắm mục tiêu đến sự phát triển bền vững lẫn nhau, thông qua việc nắm bắt trước các nhu cầu của khách hàng, xuất khẩu các sản phẩm đạt độ hài lòng cao để cung ứng cho các nhà sản xuất sắt, thép trong và ngoài nước.
Godo Ceramics sẽ luôn bước tới một cách ổn định, với vai trò là một công ty chân thành luôn đóng góp cho xã hội, trên phương châm về sự hài hòa giữa con người, kĩ thuật và môi trường tự nhiên.