Về Godo Ceramics

Về Godo Ceramics

Chủ đề

合同セラミックス 海外展開

Công ty Godo Ceramics, bên cạnh việc bán các sản phẩm từ công ty YingKou Jiahe Refractories của Trung Quốc, còn thực hiện việc mua nguyên vật liệu, sản xuất vật liệu chịu lửa tại nhà máy chính để giao cho thị trường trong nước và công ty Vina Kyoei Steel ở Việt Nam.
Ngoài ra, công ty còn nhận đơn hàng từ Vina Kyoei Steel, giao hàng trực tiếp từ JHR với sản phẩm làm tại JHR, hoặc xuất khẩu các sản phẩm sản xuất tại nhà máy chính của công ty.