Về các sản phẩm của Godo Ceramics

Godo Ceramics sản xuất nhất quán các loại vật liệu chịu lửa không thể thiếu cho các thiết bị lò công nghiệp.
Do các lò công nghiệp phải xử lý thép nóng chảy ở nhiệt độ cực cao, nó sẽ không vận hành nếu như thiếu các vật liệu chịu lửa.
Các vật liệu chịu lửa này bao gồm: Vật liệu chịu lửa định hình, Vật liệu chịu lửa không định hình, Vật liệu chịu lửa chức năng