製品紹介

Giới thiệu sản phẩm

Vật liệu chịu lửa chức năng

Vật liệu chịu lửa chức năng là vật liệu chịu lửa như là máng SN, nút chặn, vòi phun mở, sử dụng trong công nghệ đúc liên tục.

Máng SN là vật liệu chịu lửa được gắn vào miệng nồi rót, để điều chỉnh rót một lượng dung dịch thép nhất định vào thùng rót trung gian, hoặc làm ngừng rót.
Nếu không hoàn thành tốt công đoạn này thì sẽ không thực hiện được đúc liên tục, dẫn đến hư hỏng và một lượng lớn thép dung dịch sẽ tràn ra ngoài thùng rót trung gian và sẽ làm xảy ra sự cố lớn.

Nút chặn là vật liệu chịu lửa có tính thông khí được lắp đặt ở đáy nồi rót.
Gas nito và gas argon được thổi vào dung dịch thép trong nồi rót qua nút chặn. Sử dụng lực khuấy, thuốc khử lưu huỳnh để thúc đẩy phản ứng khử lưu huỳnh, thực hiện phản ứng ôxy và nito để khử lưu huỳnh, khử nito.

Hơn nữa, thêm vào nguyên liệu phụ để tinh luyện thép, tùy vào mục đích tinh luyện, dung dịch thép được rót vào khuôn đúc liên tục.
Chính vì thế vật liệu chịu lửa chức năng là vật liệu chịu lửa có chức năng vô cùng quan trọng, được đòi hỏi cao về chất lượng.