Về Godo Ceramics

Về Godo Ceramics

Trụ sở chính và nhà máy (Thành phố Bizen tỉnh Okayama)
Trụ sở chính và nhà máy (Thành phố Bizen tỉnh Okayama)

Công ty Godo Ceramics, một thành viên trong tập đoàn lớn về lò điện Godo Seitetsu, đã và đang đóng góp cho sự phát triển của nền móng xã hội, qua việc cung ứng trong một thời gian dài các loại gốm sứ là loại là vật liệu chịu lửa chủ yếu dùng trong các lò điện với nhiệt độ thép nóng chảy lên trên 1600C, các nồi rót, các thùng rót trung gian và các lò gia nhiệt.