V? Godo Ceramics

Về Godo Ceramics

Lịch sử công ty

Tháng 10, 1947 Thành lập công ty cổ phần Chukoku Rozai
1960 Nhận sự tham gia cổ phần toàn vẹn từ công ty cổ phần Otani Jukogyo/td>
1965 Mua công ty cổ phần Yamahaku Refractories, đổi tên thành Otani Jukogyo Co., Ltd. Vốn đầu tư 7,3 triệu yên.
1970 Xây dựng nhà máy số 2 (nhà máy sản gạch đất sét). Vốn đầu tư 45 triệu yên.
1974 Nâng cấp thiết bị cho nhà máy số 2
1977 Công ty mẹ Otani Jukogyo Co., Ltd. sát nhập với công ty Osaka Iron & Steel, đổi tên thành Godo Steel, Ltd.
1980 Lắp đặt trang thiết bị sản xuất vật liệu chịu lửa không định hình cho nhà máy số 1
1992 Đổi tên thành Godo Ceramics Ltd. Lắp đặt máy ép dầu chân không 1800 tấn
1995 Mở văn phòng kinh doanh Osaka bên trong nhà máy sản xuất Osaka của Godo Steel Ltd.
1996 Triển khai rô bốt vào máy ép dầu chân không 1800 tấn
2001 Triển khai rô bốt vào máy ép 300 tấn số 2
2005 Lắp đặt mới lò xử lý nhiệt
2012 Mở văn phòng kinh doanh Tokyo bên trong nhà máy sản xuất Funabashi của Godo Steel Ltd.
Tháng 7, 2015 Làm mới trang thiết bị sản xuất vật liệu chịu lửa không định hình cho nhà máy số 2
2016 Đổi mới trụ sở chính công ty
Tháng 10, 2020 Đưa vào sử dụng máy ép ma sát 500 tấn, bắt đầu sản xuất
Tháng 11, 2021 Đổi mới robot của máy ép khuôn 300 tấn số 2
Tháng 2, 2023 Đổi mới máy sàng rung và máy nghiền của nhà máy chế tạo bột
Tháng 3, 2024 Kế hoạch xây mới lò sấy nhiệt độ cao