Liên hệ

Form liên hệ

Trường hợp khẩn cấp, liên hệ qua điện thoại

Tel: +81-869-64-3347

Điền những mục cần thiết dưới đây, rồi qua màn hình xác nhận nội dung đã điền
Là những hạng mục nhất thiết phải điền.
Trước khi sử dụng hãy xác nhận phương châm bảo hộ thông tin cá nhân

Tên
Địa chỉ email
Nội dung liên lạc

Sau khi đồng ý cách sử dụng thông tin cá nhân của công ty chúng tôi,
điền các hạng mục cần thiết,
đánh dấu vào ô "Đồng ý cách sử dụng thông tin cá nhân", hãy nhấn vào nút "Gửi đi"