Phương châm bảo hộ thông tin cá nhân

Phương châm bảo hộ thông tin cá nhân

Công ty cổ phần Godo Ceramic (dưới đây gọi tắt là công ty chúng tôi), thông qua việc ra quyết định về phương châm bảo hộ thông tin cá nhân như dưới đây, xây dựng hệ thống bảo hộ thông tin cá nhân, triệt đề giáo dục nhân viên nhận thức về tầm quan trọng của bảo hộ thông tin cá nhân, xúc tiến việc bảo hộ thông tin cá nhân.

Quản lý thông tin cá nhân.
Để lưu giữ thông tin cá nhân của khách hàng trong tình trạng mới và chính xác, để phòng tránh việc thâm nhập trái phép, mất mát, phá hủy, thay đổi, rò rỉ thông tin cá nhân, công ty chúng tôi duy trì hệ thống an ninh, xem xét lại hệ thống quản lý, triệt để giáo dục nhân viên, thực hiện những biện pháp an toàn, tổ chức quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân.
Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
Công ty chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân nhận từ khách hàng trong việc liên lạc, hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời vướng mắc qua gửi email hoặc tài liệu.
Nghiêm cấm việc cung cấp hoặc cho người thứ 3 xem thông tin cá nhân.

Công ty chúng tôi quản lý một cách thích hợp thông tin cá nhân nhận từ khách hàng, không tiết lộ cho người thứ 3 trừ những trường hợp sau.

  • Trường hợp được sự đồng ý từ khách hàng
  • Trường hợp để phục vụ cho yêu cầu của khách hàng, cần thiết phải ủy thác cho bên thứ 3, theo đó cần thiết phải tiết lộ cho bên thứ 3.
  • Trường hợp phải tiết lộ theo pháp lệnh.
Biện pháp an toàn thông tin cá nhân
Công ty chúng tôi để bảo hộ thông tin cá nhân một cách an toàn và chính xác, đang xây dựng các biện pháp an ninh tuyệt đối.
Tham chiếu thông tin từ đương sự
Khi khách hàng muốn tham chiếu, sửa chữa, xóa thông tin của chính mình thì công ty chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu sau khi làm thủ tục xác định chủ sở hữu thông tin.
Xem lại việc tuân thủ pháp lệnh, quy tắc.
Cùng với việc tuân thủ pháp lệnh Nhật Bản và các quy tắc khác về sở hữu, bảo hộ thông tin cá nhân, công ty chúng tôi còn xem lại và nỗ lực cải thiện chính sách hiện thời.
Địa chỉ liên hệ

Mọi liên lạc về vấn đề quản lý thông ty cá nhân của công ty chúng tôi xin liên lạc tới địa chỉ dưới đây.

Godo Ceramics Ltd.
Lô 936 Inbe, thành phố Bizen, huyện Okayama, Nhật Bản 705-0001
Tel: +81-869-64-3347 Fax: +81-869-64-1259